Vítejte v sekci věnované mladým hasičům. Zde a na dalších stránkách, na které se dostanete po kliknutí na odpovídající odkazy v menu na levé straně, byste se měli dozvědět základní informace o tom, co vůbec je kolektiv mladých hasičů, co dělá či kdo může být jeho členem.

 

Kolektiv mladých hasičů

Kolektiv mladých hasičů jsou všechny děti (chlapci i dívky) ve věku od 3 do 18 let, kteří navštěvují kroužek „mladých hasičů“. Kolektivem jsou mladí hasiči také proto, že každý sbor dobrovolných hasičů může mít jen jeden. Všichni mladí hasiči navštěvující kroužek daného sboru jsou jedním velkým kolektivem, stejně jako sbor dobrovolných hasičů je jedna jednotka. Samozřejmě se tento velký kolektiv dělí na menší skupiny podle věku:

Přípravka – děti do 6 let

Mladší hasiči – děti ve věku od 6 do 11 let

Starší hasiči – děti ve věku od 11 do 15 let

Dorostenci a dorostenky – chlapci a dívky ve věku od 15 do 18 let

 

Kroužek mladých hasičů

Mladí hasiči vznikli 16.5. 2013. Náš hasičský sbor přijímá děti od 6 do 15 let, tudíž mladší a starší hasiče. Momentálně nemáme dostatečný počet mladších dětí, proto soutěžíme pouze za starší kategorii.

Náplň kroužku mladých hasičů je dosti obsáhlá. Děti se učí základům požární ochrany (druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu, uzly, zdravovědu, technické prostředky apod.), jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody (topografické značky, práce s mapou, buzolou, orientace v terénu apod.). Tyto znalosti by v nich měli vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Díky nácvikům a soutěžím si také zlepšují a utužují svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.

Pokud má vaše dítě zájem stát se mladým hasičem,musí splnit následující pravidla:

  • Odevzdat přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.
  • Kladné rozhodnutí ze strany SDH o přijetí člena.
  • Zaplacen roční členský příspěvek.

Po splnění těchto podmínek bude mladý hasič registrován v evidenčním listu Mladých hasičů, který je veden a řádně registrován v SDH. Obdrží členskou průkazku se svou fotografií, podpisem mladého hasiče a podpisem zákonného zástupce.