Zásahy 2015

19.12.2015 - (8) Technická pomoc, Bernartice

Jednotka vyjela na předem domluvenou pomoc do Bernartic. Jednalo se o ucpaný kanál pod hasičskou zbrojnicí. Jednotka pomocí kanalizačního krtka kanál prorazila a vyčistila. Poté jsme se odebrali zpět na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L10

Fotky zde


3.10.2015 - (7) Námětové cvičení, Biala (Polsko)

Jednotka se zúčastnila v rámci přeshraniční spolupráce cvičení v Polsku. Cvičení proběhlo na téma lesní požár a doprava vody. Naše jednotka prováděla hašení dvěma proudy spolu s další polskou jednotkou. Jednotky Biala a okolí zajišťovaly dopravu vody cisternami od nedalekého rybníka. Cvičení se zúčastnilo celkem 6 jednotek Polských dobrovolných hasičů, 1 Česká jednotka (Vlčice), Lesní správa Polsko, Dohled z řad Profesionálních hasičů Polsko

Fotky zde


24.8.2015 - (6) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

Jednotka vyjela v počtu 1+6 do bytového domu. Průzkumem Zjištěna voda ve sklepě ve výšce cca 10 cm. Důvodem bylo ucpané odtokové potrubí na spodní vodu. Nasazen proud ,,C'' + kanalizační krtek. Během chvíle se podařilo potrubí prorazit a voda ze sklepa odtekla samovolně. Po doplnění vody jsme se odebrali zpět na základnu. Výjezd 18:28, příjezd 19:13

Technika: Liaz CAS K25 L10

Další složky: JHZS Jeseník (odvolána po cestě)


1.8.2015 - (5) Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu

Jednotka vyslána do domu č.p. 161 na likvidaci sršního hnízda ve zdi obývacího pokoje. Jednotka provedla  vyřezání a vysekání místa, kde se hnízdo nacházelo. Roj byl vyhuben sprejem. Poté se jednotka odebrala zpět na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L10

Další složky: JHZS Jeseník


25.5.2015 - (4) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

V 15:34 jednotka vyjela k pročištění odtoku místního rybníka v počtu 1+4. Odtok v délce cca 32m. Nasazen kanalizační krtek na proudu C. Z důvodu vracející se vody použito plovoucí čerpadlo a voda odčerpávána do přilehlého potoka. Po pročištění odtoku a doplnění cisterny se jednotka odebrala zpět na základnu. Na základně 18:03

Technika: Liaz CAS K25 L101, PlovČer Honda


13.4.2015 - (3) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Jednotka vyjela v 8:49 v počtu 1+4. Jednalo se o uvolněné plechy na střeše místního pohostinství a ořezání nebezpečných větví na stromech u zámecké zdi. Byla povolána plošina z HZS Jeseník a pokrývač. Pomocí plošiny byla střecha ukotvena. Poté jednotka asistovala při odklízení ořezaných větví. Zpět na základně 11:35

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: JHZS Jeseník

Fotky zde


12.3.2015 - (2) Požár, Vlčice

V 8:50 vyhlášen požární poplach. Od pálení klestí začal hořet strom u místního statku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že strom hoří cca 7 metrů nad zemí. Pomocí proudu C byl požár zespodu uhašen, poté byl postaven žebřík pro kontrolu ohniska požáru termokamerou. Po hododě s VZ jsme se odebrali zpět na základnu (9:45)

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: PČR, JHZS Jeseník

Fotky zde


10.3.2015 - (1) Požár, Vlčice

V 17:11 vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár travního porostu v zahradě zbořeného domu v dolní části Vlčic. Jednotka vyjela v počtu 1+8. Pomocí rozdělovače a dvou proudů C byl požár lokalizován během 10 minut. Po příjezdu ostatních jednotek byl požár již uhašen. Odjezd na základnu v 17:58

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: PČR, JHZS Jeseník, JSDH Javorník, JSDH Žulová

Fotky zde

Zásahy 2009-2014

18.11.2014 - (14) Technická pomoc, Vlčice

Jednotka vyslána na úklid vozovky III. třídy 4537 mezi obcemi Vlčice a Bernartice/Tomíkovice po zanesení zemědělské techniky blátem a vápencem v délce cca 70 m. Použitím vysokotlaké vody a proudu C byly nečistoty spláchnuty mimo komunikaci. Na místě řízena doprava.

Technika: Liaz CAS K25 L101

Fotky zde


14.11.2014 - (13) Dopravní nehoda, Vlčice

Jednotka vyslána k dopravní nehodě na pozemní komunikaci I/60 mezi obcemi Vlčice a Uhelná. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě 3 osobních automobilů, 2 z toho čelně. Na místě se již nacházela JSDHO Žulová. Po dohodě s VZ bylo provedeno ohledání místa nehody z důvodu možného výskytu dalších osob a asistence při vyprošťování zraněných osob z automobilů a následný přenos do vozů ZZS. Poté jsme se odebrali na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: PČR, ZZS, JHZS Jeseník, JSDH Javorník, JSDH Žulová

Fotky zde


11.10.2014 - (12) Taktické cvičení okrsku č.4, Vlčice

Proběhlo cvičení na téma požár budovy ve Vlčicích. Zůčastněné jednotky: SDH Bílý Potok, SDH Bílá Voda, SDH Javorník, SDH Uhelná

Fotky zde


16.8.2014 - (11) Technická pomoc - technické zabezpečení a požární dozor, Skorošice

Předem domluvená akce na motokrosové dráze ve Skorošicích. Jednotka prováděla kropení tratě za pomocí proudů C a požární dozor na závodě.

Technika: Liaz CAS K25 L101


2.8.2014 - (10) Technická pomoc - Spolupráce se složkami IZS, Vlčice

Ve 21:00 jednotka povolána na žádost Policie ČR na pomoc s pátráním po muži z Vlčic. Po cestě k místu setkání s PČR nás zastavila hlídka a informovala o nalezení muže. Jednotka se proto otočila a vrátila se zpět na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L101


10.7.2014 - (9) Technická pomoc, Vlčice

Jednotka vyslána v 7:15 obcí k pročištění kanálu na děšťovou vodu od místní hospody do potoka. Kanál byl vyčištěn pomocí jednoho proudu C a kanalizačního krtka. Po úšpěšném proplachu jsme se odebrali zpět na základnu. Zpět na základně 8:00

Technika: Liaz CAS K25 L101


3.6. 2014 - (8) Technická pomoc, Zlaté Hory - Ondřejovice

Jednotka vyjela do Ondřejovic na pomoc s čerpáním vody ze zatopených studní. Po příjezdu na místo a domluvě s velitelem JSDH Zlaté Hory jsme poskytli dva naše členy pro jednotku JSDH Ondřejovice a začali jsme s čerpáním. Celkem jsme vyčerpali 6 studní u pěti domů. Poté po dohodě s velitelem JSDH Z-H jsme se odebrali zpět na základnu. Výjezd 8:03, zpět na základně 16:00. Počet 1+7.

Technika: Liaz CAS K25 L101, KalČer Heron

Další složky: JSDH Zlaté Hory, JSDH Ondřejovice

Fotky zde


2.6. 2014 - (7) Technická pomoc, Mikulovice

JSDH Vlčice byla vyslána do Mikulovic na pomoc při odstraňování následků povodní. Jednalo se především o čerpání vody ze zatopených sklepů a studní. Jednotka postupně odčerpala vodu ze sklepů a studní celkem ze 7 domů. Poté po dohodě s velitelem JSDH Mikulovice jsme se odebrali zpět domů. Výjezd 11:00, zpět na základně 19:00. Počet 1+7

Technika: Liaz CAS K25 L101, KalČer Heron

Další složky: JSDH Mikulovice, JSDH Stará Červená Voda, JSDH Kobylá

Fotky zde


17.5. 2014 - (6) Technická pomoc, Vlčice

10:37 byla vyslána jednotka k zahrazenému potoku u rodinného domu. Hrozilo vylití potoka do zahrady. Při průzkumu bylo zjištěno, že se v potoce napříč zablokovala kláda stromu. Bylo provedeno její výjmutí z koryta potoka za pomocí hasičských háků. Po odtoku vody jsme odebrali ze dna nanesené bahno a poté jsme se odebrali zpět na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: JHZS Jeseník


7.5. 2014 - (5) Požár nákladního automobilu, Vlčice - Bergov

14:58 OPIS vyslal jednotku k požáru stodoly na Bergov. Při příjezdu a následném průzkumu jednotka zjistila, že se nejedná o požár stodoly, ale o požár nákladního automobilu značky AVIA. Majitel vozu stačil těsně před příjezdem jednotky požár vlastí silou a s pomocí obyvatel přilehlého domu uhasit. Jednotka nezasahovala. Po domluvě s HZS Jeseník a OPIS se jednotka odebrala zpět na základnu

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: JSDH Žulová, JSDH Javorník, JHZS Jeseník, Policie ČR


10.3. 2014 - (4) Technická pomoc, Vlčice

V 15:52 byla jednotka povolána k vyčerpání sklepu místního pohostinství. Při průzkumu bylo zjištěno ucpání odtokového potrubí spodní vody. Bylo provedeno její vyčištění pomocí proudu ,,c'' a kanalizačního krtka. Poté se pročistilo celé vedení potrubí až do potoka. Po odtoku vody byl sklep vypláchnut od bahenního nánosu pomocí kombinované proudnice C. Poté jsme se odebrali zpět na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L101


4.3. 2014 - (3) Technická pomoc, Vlčice

OPIS vyslal jednotku k pročištění kanalizačního potrubí z přepadu septiku. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že septik je plný a nelze se dostat k potrubí. Za pomocí motorového kalového čerpadla byl přepad vyčerpán a bylo zahájeno pročištění. Cca uprostřed trasy potrubí začala voda vystupovat nad povrch, proto bylo místo vykopáno a přerušené vedení propláchnuto z obou stran za pomocí proudu c a kanalizačního krtka. Po úspěšném zásahu jsme se odebrali zpět na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L101, motorové kalové čerpadlo HERON

Fotky zde


23.1. 2014 - (2) Technická pomoc, Vlčice

v 10:00 dopoledne byla naše jednotka povolána na pročištění starého kanálu přes dvůr rodinného domu ve Vlčicích. I přes veškerou snahu se kanál nepodařilo vyčistit z důvodu propadlého potrubí cca uprostřed trasy. Ve 12:00 jsme se odebrali na základnu.

Technika: Liaz CAS K25 L101


15.1. 2014 - (1) Technická pomoc, Vlčice

Jednotka byla povolána v 10:00 na vyčištění kanálu na místní vodárně. Po úspěšném vyčištění jsme se odebrali zpět na základnu (11:00)

Technika: Liaz CAS K25 L101


22. a 23.12.2013 - Technická pomoc, Vlčice

v 9:30 povolal starosta obce Vlčice jednotku k výjezdu. Důvodem byl vyschlý vrt vodárny. Byly vyčištěny a vychlorovány obě naše cisterny, voda se vozila z Žulové a Uhelné. 23.12. jsme ukončili dodávku a druhý den již vodárna opět dodávala. 

Technika: Liaz CAS K25 L101, Liaz CAS 25 Škoda RTHP


28.11. 2013 - Technická pomoc, Vlčice - Vojtovice

10:00 jsme vyjeli do Vojtovic propláchnout potrubí od studny, ze které přestalá téct voda. Pomocí vysokotlakého vedení jsme se napojili na hadici potrubí a propláchli jej. Po úspěšném proplachu jsme odjeli zpět na základnu. 

Zpět na základně v 11:00

Technika: Liaz CAS K25 L101


12.8. 2013 - Požár svinovacího stroje a traktoru, Vlčice

15:40 byl na OPIS ohlášen požár na poli u Vlčic. Naše jednotka byla u požáru jako první a pomocí dvou proudů C a vysokotlakého vedení jsme požár začali ihned hasit. Po příjezdů ostatních složek byl požár plně pod kontrolou. JSDH Žulová se starala o doplňování vody u místního rybníka a JSDH Javorník prováděl pomocné dohašovací práce. JHZS Jeseník se v podstatě ani nerozbalili. Na základnu jsme dorazili 18:50

Svinovací stroj začal hořet kvůli technické závadě a od něj se oheň přenesl na traktor. Výše škody byla majitelem vyčíslena na 3.600.000 Kč na traktoru a 750.000 Kč na lisu.

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: JSDH Javorník, JSDH Žulová, JHZS Jeseník

Fotky zde


5.6. 2013 - Technická pomoc, Vlčice

17:30 byla jednotka povolána starostou obce k vyčištění pěti kanálů obce. Za použití proudu C a vysokotlakého vedení jsme kanály vyčistili. 


10.8.2012 - Požár nákladního automobilu, Vlčice

13:29 byl vyhlášen poplach I. stupně JSDH Vlčice. Jednalo se o požár nákladního vozidla za obcí Vlčice směr Javorník. Naše jednotka na místo dorazila první. V době příjezdu byla cisterna převážející vápno zcela v plamenech. Po roztažení vysokotlakého proudu a jednoho proudu C jsme zabránili rozšíření plamenů na vedlejší pole a lesík. Po příjezdu ostatních složek jsme společnými silami požár dostali rychle pod kontrolu a společně jej uhasili.

17:25 vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místo jsme vyráželi podruhé z důvodu opětovného rozhoření. Oheň jsme zlikvidovali a auto připravili na vyproštění. Nakonec jsme vysokotlakým vedením omyli vozovku a předali k zprůjezdnění.

23:45 návrat na základnu

Další složky: JSDH Žulová, JSDH Javorník, JHZS Jeseník

Fotky zde

Video zde


18.11. 2011 - Požár kontejnerů, Vlčice

Požár kontejnerů za místní hospodou. Oheň přešel na okenní rám vedlejší budovy. JSDH Vlčice přijela včas a zabránila rozhoření budovy jedním útočným proudem C. Poplach vyhlášen 12:35

Další složky: JHZS Jeseník


23.9. 2011 - Požár Bernartice

Požár skladu obilí, který byl v době požáru prázdný. Požárem byl zasažen celý objekt. Vlicem sálavého tepla došlo k zahoření vedle stojící dřevěné budovy. Poplach vyhlášen 4:16. JSDH Vlčice provedli zásobování vodou a pomoc při útočném proudu.

Další složky: JSDH Javorník, JSDH Bernartice, JSDH Vidnava, JHZS Jeseník, PSP JRG Paczkov, JSDH Velká Kraš

Fotky zde


2.1. 2011 - Požár Bílý Potok

Požár obchodu s potravinami na hraničním přechodu. Objekt požárem zcela zničen. JSDH Vlčice provedli zásobování vodou CAS 25 706. Poplach vyhlášen 1:42

Další složky: IZS PSP Paczkow, JSDH Bílá Voda, JSDH Bílý Potok, JHZS Jeseník, JSDH Žulová, JSDH Javorník, JSDH Bernartice


11.1. 2010 - Technická pomoc Vlčice

Byl vyhlášen poplach z důvodu nahromadění sněhu na střeše místní tělocvičny školy. Hrozilo zřícení střechy a proto bylo nutné sníh odházet. Poplach vyhlášen 8:42

Další složky: JHZS Jeseník, JSDH Javorník

Fotky zde


26.6. 2009 - Technická pomoc, Vlčice Vojtovice

V 18:00 byl vyhlášen poplach JSDH Vlčice. Obydlená chata ve Vojtovicích byla ve sklepě zaplavena vodou. Potřeba bylo vodu odčerpat a zkontrolovat stav hladiny rozvodněného potoka. Při zásahu tragicky zahynul velitel JSDH.